《 Alphabet Coloring Books》是以英文26个字母为主题的英语启蒙涂色作业纸,每个字母一册共26册(每个字母包含若干张涂色练习),共187张,幼儿涂色是一种视觉艺术活动,有助于思维的发展和智力、创造力以及动手能力的培养,这套作业纸涂色游戏的同时也进行了英语启蒙~~

我们以其中的A-G做了预览截图,供大家参考~~

文件目录

 • Coloring Book Aa.pdf(8页)
 • Coloring Book Bb.pdf(15页)
 • Coloring Book Cc.pdf(14页)
 • Coloring Book Dd.pdf(10页)
 • Coloring Book Ee.pdf(8页)
 • Coloring Book Ff.pdf(10页)
 • Coloring Book Gg.pdf(7页)
 • Coloring Book Hh.pdf(8页)
 • Coloring Book Ii.pdf(5页)
 • Coloring Book Jj.pdf(7页)
 • Coloring Book Kk.pdf(6页)
 • Coloring Book Ll.pdf(10页)
 • Coloring Book Mm.pdf(9页)
 • Coloring Book Nn.pdf(2页)
 • Coloring Book Oo.pdf(5页)
 • Coloring Book Pp.pdf(8页)
 • Coloring Book Qq.pdf(4页)
 • Coloring Book Rr.pdf(6页)
 • Coloring Book Ss.pdf(9页)
 • Coloring Book Tt.pdf(10页)
 • Coloring Book Uu.pdf(3页)
 • Coloring Book Vv.pdf(6页)
 • Coloring Book Ww.pdf(9页)
 • Coloring Book Xx.pdf(1页)
 • Coloring Book Yy.pdf(3页)
 • Coloring Book Zz.pdf(3页)
声明:本站所有资源均来自互联网和网友投稿,如侵犯到您的权益,请联系我们269678849@qq.com删除或者资源评论里留言